Examensarbete: Ta fram en grafisk profil och material åt fiskeföretaget jigg.se

Stop motion film för jigg.se
Animerat material för SoMe
Visitkort
Flyer för marknadsföring hos systerbolaget mormyska.se

Grafisk profil för jigg.se

Grafiskt manér för SoMe
Grafiskt manér för SoMe